zofim.org.il
  
 


 
הנהגת החוף
חץ  בעלי תפקידים דף הבית » הנהגת החוף » בעלי תפקידים

אסתר אלפיה ראש הנהגה
גניה עוזיהו גזברית הנהגה
טל לוי רכזת מפעלים הנהגתית
נטלי חיו מנהלת חשבונות
שיר שרלו מרכזת הנהגה
מתן אמזלג מרכזת הדרכה הנהגתית
עינב ישראלי מרכזת הדרכה הנהגתית
אופיר אדרוקי רכזת צמי"ד
אלעד חיון מנהלת משרד
גל אהודה רכזת דרך המשך