EN | RU

גרעין במדבר

  • ממשיכים לעדכן-הכל כדי שאתם תדעו כל מה שקורה אצל אזרחי המדינה הבדואים
    פורסם על ידי מדברים במדבר ביום 5/1/2014כתובתנו
דרך השלום 127 או שד’ רגר 181/19
באר שבע

טלפון
6303792 - 050

דואר אלקטרוני
medabrimba@gmail.com

לכל בעלי התפקידים

  • ענבר וולפמן - קומונה יג - ב"ש - נשיאת הנהגה פרטים
  • יניב טייטל - רכז גרעין פרטים
  • אביתר מור - קומונה א לוד - מנהל מערכת לוח אירועים פרטים