EN | RU

קומונת קרית ים

 • ויאמר מנהל האתר... יהי תוכן, ויהי תוכן!
  ויבקרו חברי הקומונה באתר ויהנו מאד מאד. ויציעו תכנים לשים באתר ויעלו סיקורים ותראה התנועה כי יש חיים בקרית ים!

  פורסם על ידי ההנהלה ביום 23/1/2008
 • "זה מצחיק שאתם מתכתבים בפורום"
  פורסם על ידי ההנהלה ביום 31/10/2007
 • נפתח לנו אתר!!! מזל טוב לנו!!!
  פורסם על ידי ההנהלה ביום 15/10/2007כתובתנו
פנחס ספיר 14
קרית ים

דואר אלקטרוני
kookim7@gmail.com

לכל בעלי התפקידים

 • אור (קושו) קושרובסקי - חבר שנת שירות פרטים
 • אור קרופניק - חבר שנת שירות פרטים
 • יערה סעדי - חברת שנת שירות פרטים