EN | RU

שכבת ארבל

 • אללללה שכבת ארבל!!! יום רביעי נוסעים לים בת"א יהיה אדיר אז בואו!!
  פורסם על ידי צוותתר חוזר בגדווול ביום 15/6/2009
  | לידיעה המלאה...

 • היום פעולת שכבה מ-18:00 עד 20:00
  פורסם על ידי ף ביום 7/2/2009
  | לידיעה המלאה...

 • חנוכה דרום- היה אדייר!
  פורסם על ידי בררר ביום 27/12/2008
  | לידיעה המלאה...
כתובתנו
שכב"גיה, שבט נופר, שדרות תמר
להבים, 85338

לכל בעלי התפקידים

 • חן רביב - מנהל אתר אינטרנט פרטים
 • כרמל לבון - מנהל אתר אינטרנט פרטים
 • ניצן רכלס - פעילה בצוות מזכירות פרטים