zofim.org.il
  
 


 
אתר הספרייה הוירטואלית של שבט תדהר
חץ  דפי מידע דף הבית » אתר הספרייה הוירטואלית של שבט תדהר » באדן פאוול

באדן פאוול פורסם בתאריך 17/8/2012

באדן פאוול

בשנת 1899 התרחש בעיר מפקינג שבאפריקה קרב כבד בין הבורים והאנגלים. לעזרה בהגנה נקראו חיילי צבא המשמר, שמנו כ-700 גברים מנוסים ומיומנים. בנוסף אליהם חולק נשק לגברים תושבי העיר, כ-300 במספר. חלקם היו שומרי גבול לשעבר וידעו מלחמות, אך רובם היו צעירים שמעולם לא ראו רובה ולא שמרו על כושר גופני. לבסוף נוצר מערך כוחות של כ-1000 איש המגנים על 600 נשים וילדים, כנגד 7000 בורים. כל איש היה חשוב, ומכיוון שמספרם הלך וקטן ככל שיותר נהרגו ונפצעו, נעשתה עבודת השמירה והלחימה בלילה קשה לנשארים.

לורד אדוארד ססיל, קצין המפקדה, שצפה במתרחש, אסף את ילדי המקום, הלביש אותם ולימד אותם משמעת, וגילה כי אכן היו הם מועילים ביותר. הם היו זריזים מאוד, וחסכו את עבודתם של החיילים, שעד עתה התעסקו גם בהעברת פקודות, שמירה ותורנות.

החיילים שהתפנו מעבודות אלו יכלו עתה לעבור לחזית, והנערים, שבראשם נער בשם גודיר, עשו עבודה טובה שזכתה אותם בסוף המלחמה באות הצטיינות. רבים מהנערים רכבו על אופניים, וברכיבה עזרו לבסס את הדואר, ועזרו בשליחת מכתבים למבצרים השונים והעיר. לכבוד הנערים הוצא בול עליו צויר נער חיל הרוכב על אופניו. כששאל באדן פאוול את אחד הנערים הרכובים כיצד הוא אוזר אומץ לרכב על אופניו כאשר הפצצות עפות מעל ראשו, ענה הנער "לא תשגנה אותי הפצצות בשעה שאני כה מהיר באופני".

הנערים היו תמיד נכונים לצייתנות ומשמעת, פעלו לפי פקודותיהם בדייקנות מוחלטת ולא הראו פחד כנגד הסכנה שבמשימותיהם.

נערים אלו, לא אורגנו כראוי. אחד המצביעים האנגלים שהיה מעורב במקרה הציע והחל לארגן גדודים מסודרים לאותם בני נוער, בכדי לבצע את התפקידים הללו. בלא עקבות החל לארגן להם מדים מיוחדים ולמסד את תפקידם בכוח. אותו מצביע היה לוטננט גנרל סיר רוברט באדן פאוול.

כששב סיר באדן פאוול לאנגליה, בשנת 1907, הוא ייסד את תנועת הצופים האנגלית שכללה רק גברים שהודרכו כ"צופים של שלום", לעומת הנערים הלוחמים. אך הוא עמד על עקרון החוקה הצופית האומר כי על הצופה להיות מוכן תמיד צאת לשדה הקרב. 

באדן פאוול חינך ל-4 תחומים:

  • חנוך כשרון ההמצאה של הפרט.