zofim.org.il
  
 


 
הנהגת חיפה
חץ  דפי מידע דף הבית » הנהגת חיפה » פלייר פרטים להרשמה שנתית

פלייר פרטים להרשמה שנתית פורסם בתאריך 17/10/2010

לדף המידע מצורף קובץ נלווה

חוזר פתיחת שנה לשנת הפעילות תשע"א (2010-2011)

 

קובץ נלווה:  קובץ נלווה  פלייר פתיחת שנה תשעא.pdf (74 KB) צפייה בקובץ שמירת הקובץ
הקובץ לא נסרק מפני וירוסים באופן אוטומטי וההורדה הינה על אחריות המשתמש בלבד !
במידה ונתקלתם באתר בקובץ נגוע, אנא הודיעו לנו על כך מיד !