zofim.org.il
  
 


 
מגזר עדת הצופים
חץ  דפי מידע דף הבית » מגזר עדת הצופים » פנקס כיס לצופה הדתי

פנקס כיס לצופה הדתי פורסם בתאריך 22/4/2008

לדף המידע מצורף קובץ נלווה

 

המצוות מלוות את האדם מישראל בכל מקום, בבית ובשדה ובדרך בכל שהוא עושה בישובו של עולם, וגם בשעה שהוא מטייל להנאתו ומנוחתו. תמיד באות המצוות ומשתתפות בחייו, בעשה ובלא תעשה, כי האדם מישראל חייב לחוש תמיד ותדיר שחייו עוברים לפני ה', והוא איננו אף פעם ובשום מקום או זמן ברשות עצמו בלבד. הרי זה נותן לו תמיד את ההרגשה המלאה והחיה כי אין הוא בודד כלל וכלל.

 

כי עיני השם יתברך צופיות עליו, ומצוות ה' עושות לו ועמו בצוותא. הן מקדמות את פניו בהארת פנים. הן מעניקות משמעות עליונה לכל בניין ויצירה של האדם, לכל צעד של האדם. הן מחדשות ומרעננות את כל חיי האדם. הן פונות לכל חושיו, כוחותיו, כשרונותיו. הן מחזיקות את האדם תמיד ער, פתוח לעולם ומלאו, קרוא למלא שליחות אחר שליחות לעולם. ומעבר לכל גיל ומעמד. תמיד האדם מישראל מהלך באמיתו של בורא עולם. כל אדם מישראל מהלך באותה אמת אלוקית גדולה, המגדלתו ומגדילתו.

 

                                                                        (מן הבאר- הרב בר שאול)

 

קובץ נלווה:  קובץ נלווה  פנקס כיס (1,003 KB) צפייה בקובץ שמירת הקובץ
הקובץ לא נסרק מפני וירוסים באופן אוטומטי וההורדה הינה על אחריות המשתמש בלבד !
במידה ונתקלתם באתר בקובץ נגוע, אנא הודיעו לנו על כך מיד !