zofim.org.il
  
 


 
הנהגת צפון
חץ  מגזין הכתבות דף הבית » הנהגת צפון » ארכיון הכתבות » כתבה: נפתחה ההרשמה למיוני קורס מסכם 2014!

תמונת מגזין נפתחה ההרשמה למיוני קורס מסכם 2014! פורסם על ידי הנהגת צפון
בתאריך 1/5/2014
בכתבה זו צפו 7465 גולשים

לכתבה זו מצורף קובץ נלווה
איך נרשמים?

1. קוראים את הגדרות התפקידים המוצעים.

2. שולחים טופס מועמד למייל: kurs.mesakem@gmail.com עד ה-14.5

המיונים יתקיימו ביום שני ה-19.5.

 

שיהיה בהצלחה!

 -------------------------------------------------------------------------------------

להלן הגדרות התפקידים:

 

מפקד/ת קורס צעיר/ה– שמיניסטים בלבד

 • השתתפות מלאה בקורס כולל סופ"ש ההכנה הצמוד.
 • אחריות על שלומם וביטחונם של החניכים וצוות הקורס.
 • ליווי ראש הצוותים והרשג"דים.
 • הכנת ישיבות צוות.
 • ביצוע משימות קורסיות.
 • אחריות על התנלות תקינה- בטחיותית, חינוכית, הדרכתית ולוגיסטית של הקורס.
 • השתתפות מלאה בתהליך ההכנה על כל מרכיביו.
 • הגעה לסמינר הכנה (תאריך סופי יינתן בקרוב)
 • אחריות עבודה אל מול מפקד הקורס- מצוות ההנהגה.

 

ראשג"ד/ית-– שמיניסטים בלבד

 • השתתפות מלאה בקורס כולל סופ"ש ההכנה הצמוד.
 • אחריות על שלומם וביטחונם של החניכים שתחת סמכותו.
 • ליווי הצוות וחניכת המדריכים.
 • הכנת ישיבות צוות.
 • ביצוע משימות צוותיות.
 • אחריות על הווי צוותי ובניית צוות.
 • אחריות על מעבר תקין של מערכי ההדרכה – בניית והגשת פעולות על פי לוחות זמנים.
 • השתתפות מלאה בתהליך ההכנה על כל מרכיביו.
 • אחריות על משמעת בגדוד.
 • השתתפות ונוכחות בישיבות רשג"דים אחת לשבוע.
 • הגעה לסמינר הכנה (תאריך סופי יינתן בקרוב)
 • אחריות עבודה אל מול ראשג"ד בוגר

 

מדריך\ה– שביעיסטים / שמיניסטים

 • השתתפות מלאה בקורס כולל סופ"ש ההכנה הצמוד.
 • בניית קבוצה.
 • אחריות על שלומם וביטחונם של החניכים שתחת סמכותו.
 • בניית והעברת תכני הפעילות כפי שנקבעו.
 • חניכת חברי הקבוצה ע"פ תכנית הקורס.
 • השתתפות מלאה בתהליך ההכנה על כל מרכיביו.
 • השתתפות בשתי ישיבות במהלך חודש מאי
 • השתתפות בשתי ישיבות במהלך חודש יוני
 • הגעה לסמינר הכנה (תאריך סופי יינתן בקרוב)
 • אחריות עבודה אל מול ראשג"ד צעיר ובוגר

 

אחראי\ת ספריות הדרכה – שביעיסטים / שמיניסטים

 • השתתפות מלאה בקורס כולל סופ"ש ההכנה הצמוד.
 • איסוף חומר.
 • חיבור הצוות.
 • התאמת מרכז ההדרכה להתנסויות.
 • בניית ספרייה צופית בקורס.
 • התעסקות בצופיות המעשית והערכית.
 • הפעלת ספריות הדרכה בקורס.
 • השתתפות ב ישיבות במהלך החודשים מאי- יוני.
 • הגעה לסמינר הכנה (תאריך סופי יינתן בקרוב).
 • חניכה וליווי צוות הספרייה.
 • מהווה סמכות הדרכתית בקורס המסכם.
 • יום עבודה- בין המחנה קיץ לקורס.
 • אחריות עבודה אל מול אחראי הדרכה בוגר.

 

חברי צוות מרכז הדרכה – שביעיסטים / שמיניסטים

 • השתתפות מלאה בקורס כולל סופ"ש ההכנה הצמוד.
 • בניית ספרייה צופית בקורס.
 • התעסקות בצופיות המעשית והערכית.
 • הפעלת ספריות הדרכה בקורס.
 • איסוף חומר רלוונטי ובניית הספריות.
 • השתתפות בישיבות במהלך החודשים מאי- יוני.
 • הגעה לסמינר הכנה (תאריך סופי יינתן בקרוב)
 • יום עבודה- בין המחנה קיץ לקורס
 • אחריות עבודה אל מול אחראי הדרכה בוגר

 

אחראי/ת מטבח צעיר/ה- שביעיסט / שמיניסט

 • השתתפות מלאה בקורס כולל סופ"ש ההכנה הצמוד.
 • ניהול צוות מטבח.
 • ניהול תפריט.
 • ניהול קבלת מזון והכנתו
 • כיבוד ישיבות צוות
 • בניית חדר אוכל סיני.
 • השתתפות ב ישיבות במהלך החודשים מאי- יוני.
 • הגעה לסמינר הכנה (תאריך סופי יינתן בקרוב)
 • יום עבודה- בין המחנה קיץ לקורס
 •  אחריות עבודה אל מול אחראי הדרכה בוגר

 

צוות מטבח- שישיסט / שביעיסט / שמיניסט

 • השתתפות מלאה בקורס כולל סופ"ש ההכנה הצמוד.
 • ניהול תפריט.
 • קבלת מזון והכנתו
 • בניית חדר אוכל סיני.
 • השתתפות ב ישיבות במהלך החודשים מאי- יוני.
 • הגעה לסמינר הכנה (תאריך סופי יינתן בקרוב)
 • יום עבודה- בין המחנה קיץ לקורס
 • אחריות עבודה אל מול אחראי הדרכה בוגר

 

אחראי/ת מנהלה - שביעיסט / שמיניסט

 • השתתפות מלאה בקורס כולל סופ"ש ההכנה הצמוד.
 • ניהול צוות מנהלה ומחסן.
 • תפעול השטח במהלך הקורס.
 • תפעול מחסן.
 • השתתפות ב ישיבות במהלך החודשים מאי- יוני.
 • הגעה לסמינר הכנה (תאריך סופי יינתן בקרוב)
 • יום עבודה- בין המחנה קיץ לקורס
 • אחריות עבודה אל מול אחראי הדרכה בוגר

 

מנהלה - שישיסט / שביעיסט / שמיניסט

 • השתתפות מלאה בקורס כולל סופ"ש ההכנה הצמוד.
 • הקמת תשתית ארגונית וצופית בקורס.
 • בניית מחסן
 • בניית מתחמים גדודיים
 • בניית תורן
 • בניית חדר ישיבות צוות בוגר
 • תפעול השטח במהלך הקורס.
 • תפעול מחסן.
 • השתתפות ב ישיבות במהלך החודשים יוני-יולי
 • הגעה לסמינר הכנה (תאריך סופי יינתן בקרוב)
 • יומי עבודה בשבוע לפני הקורס
 •  אחריות עבודה אל מול אחראי הדרכה בוגר

 קובץ נלווה:  קובץ נלווה  טופס מיונים לתפקידים בקורס המסכם (85 KB) צפייה בקובץ שמירת הקובץ
הקובץ לא נסרק מפני וירוסים באופן אוטומטי וההורדה הינה על אחריות המשתמש בלבד !
במידה ונתקלתם באתר בקובץ נגוע, אנא הודיעו לנו על כך מיד !

פרסם כתבה »


חץ  תגובות הגולשים לכתבה זו פורסמו 0 תגובות | הוספת תגובה