zofim.org.il
  
 


 
אתר זיכרון ליצחק רבין
חץ  מגזין הכתבות דף הבית » אתר זיכרון ליצחק רבין » כתבה: כיצד נזכור?

תמונת מגזין כיצד נזכור? פורסם על ידי ''צופים ברשת''
בתאריך 2/11/2011
בכתבה זו צפו 5447 גולשים

 שימו לב - כתבה זו לא באה להחליף את כל ההכנות לקראת קיום טקס בשבט אלא רק מציעה רעיונות לשיפור.


הטקס כשיאו של תהליך למידה
טקס הוא מעמד המעניק משמעות סמלית לנושא או למועד מסויים. את המשמעות הסמלית מעניקים למעמד תכני הטקס ומרכיביו הצורניים. טקס מכיל יסודות קבועים ויסודות משתנים הנבחרים מידי שנה ונותנים לטקס את הנופך העכשווי ואת ההיבט הרלוונטי. במוקד כל טקס מובלט נושא המדגיש היבט מסויים מתוך הנושא הכללי שלשמו נערך הטקס.

הטקס מכוון לקהל יעד מוגדר: למשל חניכי השבט, הורים, תושבי השכונה וכו'. הגדרת הקהל שאליו מכוון הטקס חשובה משום שסוג הקהל מכתיב את אופיו של הטקס, תוכנו וממדיו. הגדרה של אופי הטקס מקלה על התכנון, על הארגון ועל הביצוע בשלביו השונים, ומסייעת למקבלי ההחלטות גם בקביעת התקציב וגם בבחירת הפעילויות ואנשי הצוות.

אחת הבעיות המרכזיות העומדות כיום בפני מתכנני טקסים היא בעיית ההפרעות וחוסר הקשב בטקס. אכיפת כללי משמעת עשוייה אולי להפחית את ההפרעות, אך אינה מבטיחה את ההקשבה והדריכות שלה מצפים המארגנים והמבצעים. הניסיון מוכיח כי ככל שהנוכחים בטקס מרגישים שותפים לטקס ומחוברים לתכניו, כך גדל הסיכוי להקשבה מירבית ולהתנהגות נאותה במהלכו. בכתבה זו נתייחס לסוגייה זו ונציע דרכים שונות לשתף חניכים ומדריכים בעיצוב אופיו של הטקס ותכניו.

שלבים ונושאים בהיערכות לקראת הטקס
א. הקמת צוות היגוי בהשתתפות מרכזים צעירים, רשג"דים, חניכים ואולי אפילו הורים המעורבים בשבט במועד סביר לפני התאריך המיועד לטקס.
ב. דיון במסר המרכזי, בהיבט שבו יתמקד הטקס, למשל: זיכרון וערכי הדמוקרטיה.
ג. מומלץ לערוך דיון זה גם במסגרת גדודית / שכבתית / שכב"גית כדי להגביר את רמת המעורבות והעניין בטקס. בתהליך זה יועלו הצעות לנושא / להיבט שאותו יש להדגיש השנה בטקס הזיכרון. את ההצעות שיעלו יש להעביר לצוות ההיגוי והוא יבחר מתוכן את המסר לטקס ויגבש תכנית בהתאם.
ד. איסוף וריכוז חומרים המתאימים לטקס בהתאמה לקהל היעד, לתנאי המופע, מקום הטקס, מועד, משך הזמן וכו'.

רעיונות לשיתוף חניכים וחברי שכב"ג בבניית הטקס
א. שיתוף חניכים בכתיבת טקסטים לטקס.
ב. שיתוף הגדודים בהכנת פינת זיכרון או חדר הנצחה.
ג. מינוי הצוות המקצועי לביצוע הטקס: קריאה, שירה, נגינה, תנועה, משחק, עיצוב במה, תאורה, הגברה, הקרנה, הנחייה, עיצוב הזמנה, צילום וכו'.
ד. מומלץ להכין פינה שבטית אשר בה ייאספו חומרים וייצבר הידע בנושא טקסים בכלל וטקסי זיכרון בפרט.

הכנת החניכים לקראת הטקס
כדי שהחניכים לא "ילכו לאיבוד" במהלך הטקס, חשוב להכין אותם לקראתו ובדרך-כלל פעולה אחת לפני הטקס לא מספיקה. חשוב לשאול את השאלות הנכונות: מדוע זוכרים? את מי זוכרים? מתי? מה היה הרקע ההיסטורי? מהן המשמעויות החברתיות והדמוקרטיות? המשמעויות על הפרט ועל החברה בישראל, וכו'.

פרסם כתבה »


חץ  תגובות הגולשים לכתבה זו פורסמו 0 תגובות | הוספת תגובה