שבט איתן
שבט אלון
שבט ארד
שבט דקר - צופי-ים
שבט נוה מגן
שבט ני"ר
שבט רשפים
שבט שחף
שבט שלוחת איתן