ברכות לרגיל הקמת השבט!
פורסם על ידי תנועת הצופים ביום 28/2/2018 | לידיעה המלאה...