ברכות לשבט קטמונים!!!
פורסם על ידי תנועת הצופים ביום 1/9/2016