ברכות לשבט רעות!
פורסם על ידי תנועת הצופים ביום 27/8/2015