תבליט  שכבת נופר אימפריה!!!
פורסם על ידי מעריץ אלמוני ביום 7/9/2007 | לידיעה המלאה...