zofim.org.il
  
 


 
הנהגת החוף
חץ  לוח קבצים דף הבית » הנהגת החוף » לוח קבצים

הקבצים לא נסרקו מפני וירוסים באופן אוטומטי וההורדה הינה על אחריות המשתמש בלבד !
במידה ונתקלתם באתר בקובץ נגוע, אנא הודיעו לנו על כך מיד !

קובץ אישור הורים לטיולים    (27 KB)
אישור הורים שיש להביא לטיולים השבטיים וההנהגתיים.

יש לדאוג להעברת האישור מראש לידי המדריכים ולהימצאות כלל הפרטים עליו!

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ המנון הצופים - כולל מילים    (368 KB)
המנון הצופים - כולל שירה

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ אגדה על סביון    (427 KB)
אגדה על סביון

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ אחריות כלפי הקבוצה    (408 KB)
אחריות כלפי הקבוצה

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ איזה חיה אני?    (273 KB)
-

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ ארץ ישראל    (408 KB)
ארץ ישראל

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ בביתו במדבר    (395 KB)
מאיר שלו

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ דף הסבר מדורות וכירות    (586 KB)
דף הסבר מדורות וכירות

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ האם החיות אוהבות אותנו?    (274 KB)
-

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ התמצאות    (1,104 KB)
התמצאות

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ התמצאות    (1,104 KB)
התמצאות

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ חווית טיול    (251 KB)
-

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ חניכים בוגרים? מה תפקידם בטיול ? (רק לכיתות ו’)    (250 KB)
-

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ טיילנות    (408 KB)
טיילנות

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ כוכבים    (490 KB)
כוכבים

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ למה כולם צריכים לסחוב את הג’ריקן?    (250 KB)
-

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ מגדיר צמחים    (436 KB)
מגדיר צמחים

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ מגדיר צמחים    (436 KB)
מגדיר צמחים

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ מחנאות    (1,056 KB)
מחנאות

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ מנהיג חיובי    (488 KB)
מנהיג חיובי

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ מנהיגות    (408 KB)
מנהיגות

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ מציאת הצפון ביום    (603 KB)
מציאת הצפון

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ סביבה נקייה    (528 KB)
סביבה נקייה

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ עמלנות    (563 KB)
עמלנות

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ פורמט לכתיבת פעולה - כנס כתיבה - מחנה קיץ    (469 KB)
פורמט לכתיבת פעולה - כנס כתיבה - מחנה קיץ

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ שגרה    (486 KB)
שגרה

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ שדאות וטבע    (912 KB)
שדאות וטבע

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ